VMCP
011-28 02 97
info@vmcp.be

Lid worden

Vereniging voor mensen met chronische pijn

Hoe kan je lid worden?

  • Door te storten van een bijdrage van €10 per jaar op het rekeningnummer van Samana Limburg BE 72 784-5503867-16 code: GKCCBEBB met de vermelding “lidmaatschap VMCP” en dit voor eind juni van het lopende jaar.
  • Daarna ontvang je telkens in het begin van het jaar een brief met overschrijvingsformulier waarin gevraagd word je lidgeld te hernieuwen.

Wat krijg je voor je lidgeld?

  • 10 x het Samana tijdschrift
  • Tijdschrift Prikkel (=specifiek voor pijnpatiënten vanuit de Vlaamse Pijnliga);
  • 2 x per jaar de infokrant van VMCP;
  • Gratis deelname bij activiteiten;
  • Korting bij het ledenfeest;
  • Lidkaart van de Vlaamse Pijnliga.

Wil je graag meer weten neem contact op via het e-mailadres: ann.berwaerts@gmail.com

Niet leden altijd welkom op onze activiteiten voor de democratische prijs van 3 euro (ledenfeest 6 euro)